Η Affidea προσθέτει στην φαρέτρα της την μαγνητική τομογραφία καρδιάς για αιμάτωση του μυοκαρδίου - Stress MRI

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea εμπλουτίζουν την ιατρική φαρέτρα τους με μια νέα, εξειδικευμένη απεικονιστική εξέταση. Πρόκειται για τη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς για αιμάτωση του μυοκαρδίου - Stress MRI αποτελεί την πιο σύγχρονη, αξιόπιστη, μη-επεμβατική και ανώδυνη εξέταση ακριβείας για την ανίχνευση και μέτρηση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου σε καταστάσεις ηρεμίας και στρες.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι παρέχει πληροφορίες ταυτόχρονα για την ισχαιμία του μυοκαρδίου, την παρουσία ουλής, την βιωσιμότητα και την λεπτομερή καρδιακή λειτουργία. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν την διερεύνηση αιτίας στηθαγχικών ενοχλημάτων/προκάρδιου άλγους, την εκτίμηση ασθενών μέσου και υψηλού προκλινικού κινδύνου για χρόνια στεφανιαία νόσο, τον καθορισμό της ισχαιμίας και της έκτασης της ουλής μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου και πριν την επαναγγείωση με stent/By-pass, τον καθορισμό της αιμοδυναμικής σημασίας των ενδιάμεσων στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων κατά την κλασική ή αξονική στεφανιογραφία, καθώς επίσης και την μελέτη αρρυθμιών.

Την αξία της Stress MRI έχουν αναδείξει πλήθος μελετών που καταγράφουν ότι έχει υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες διαγνωστικές μεθόδους λειτουργικής απεικόνισης και δεν περιλαμβάνει ιονίζουσα ακτινοβολία. Επιπλέον, στην ίδια εξέταση μπορούν να ανιχνευθούν ακόμα και μικρά εμφράγματα του μυοκαρδίου, ενώ μπορεί να αναδείξει τη μικροαγγειακή στεφανιαία νόσο, η οποία είναι δύσκολο να διαγνωσθεί με άλλες μεθόδους.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 40-50 λεπτά. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί, εάν υπάρχουν επιπρόσθετα κλινικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά την διάρκεια της ίδιας εξέτασης. Η εξέταση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα κέντρα μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς από εκπαιδευμένους ιατρούς και τεχνολόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Affidea Central & Κηφισιάς διενεργείται ειδικό πρωτόκολλο μαγνητικής καρδιάς για την αιμάτωση του μυοκαρδίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας, από Καρδιολόγο Ιατρό που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και πολυετή εξειδίκευση στον τομέα αυτό.