«ΚΙΟΝΑΣ 1», η Κοινωνική Υπηρεσία του Συλλόγου «95» που στηρίζει τους Σπάνιους Ασθενείς

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις σημαντικές ανάγκες των ατόμων που εκπροσωπεί, ανέλαβε ο Σύλλογος «“95”, Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς». Πρόκειται για το πρόγραμμα «ΚΙΟΝΑΣ 1» που για πρώτη φορά, θέτει σε εφαρμογή τη λειτουργία μιας οργανωμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας για όλα τα μέλη του Συλλόγου και τις οικογένειές τους

Η Κοινωνική Υπηρεσία «ΚΙΟΝΑΣ 1», που υλοποιείται με την ευγενική χορηγία των φαρμακευτικών εταιρειών, NOVARTIS και TAKEDA, έχει αναπτυχθεί υπό την ευθύνη κυρίως του Κοινωνικού Λειτουργού, και, ανάλογα με τις ανάγκες,  προβλέπει επίσης τη συμβολή Ψυχολόγου και Νομικού,  βασίζεται στις επιστημονικές αρχές και στην επαγγελματική δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας, παρέχοντας στα ωφελούμενα μέλη και στις οικογένειές τους εξειδικευμένες υπηρεσίες, πάντα με κανόνες εμπιστευτικότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας, καθώς και υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό έργο.

Λόγω της σπανιότητας και της πολυπλοκότητας των παθήσεων που καλύπτονται από τον Σύλλογο «95», οι ενέργειες της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι εξατομικευμένες και στοχευμένες στις πολλαπλές ανάγκες του κάθε μέλους. Συνοπτικά, οι ενέργειες της Κοινωνικής Υποστήριξης «ΚΙΟΝΑΣ συνίστανται στα εξής:

 

Κλινική Κοινωνική Εργασία

 • Σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού των μελών με Σπάνια Πάθηση.
 • Συνέντευξη με τα μέλη, εκτίμηση των αναγκών τους και χαρτογράφησή τους.
 • Ψυχοκοινωνική διαγνωστική εκτίμηση με βάση τα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά δεδομένα της κάθε οικογένειας, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση για αποκατάσταση.
 • Συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης ιατροκοινωνικών προβλημάτων, διερεύνηση ασφαλιστικής κάλυψης, παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας.
 • Συνεργασία και διασύνδεση με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ανά περίπτωση (Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Δ.Ο.Υ. κ.ά.).
 • Παροχή συμβουλών και βοήθεια των ωφελούμενων για να καλλιεργούν τις ικανότητές τους και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων, προκειμένου να βελτιώνουν και να καλυτερεύουν την καθημερινή ζωή και τα βιώματά τους.
 • Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα για παραπομπές  για θέματα ψυχικής υγείας, και για ζητήματα που χρήζουν νομικής υποστήριξης.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των αιτημάτων, και ανάλογη τροποποίηση του προτεινόμενου σχεδίου.

 

Κοινοτική Κοινωνική Εργασία

 • Συνεργασία με ομάδες, οργανώσεις, ΜΚΟ, και αξιοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αναπτύσσουν προς όφελος των ασθενών.
 • Συνεργασία με Ενώσεις Ασθενών, με σκοπό την επίλυση κοινών ιατροκοινωνικών θεμάτων των ωφελούμενων.
 • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα.
 • Καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών για την κοινότητα των Σπανίων Παθήσεων (π.χ. εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης κ.ά.)