Καρκίνος Παιδικής Ηλικίας: Η καλύτερη επιβίωση είναι εφικτή!

Σε όλο τον κόσμο διαγιγνώσκονται περίπου 400.000 παιδιά με καρκίνο. Στη χώρα μας οι ετήσιες νέες διαγνώσεις υπολογίζονται στις 300-350, με συχνότερες μορφές τις αιματολογικές κακοήθειες και τους όγκους εγκεφάλου. Στόχος της  Παγκόσμιας Ημέρας για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας που έχει οριστεί στις 15 Φεβρουαρίου είναι να μας υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και την ανάγκη να διασφαλιστεί για αυτούς η καλύτερη δυνατή περίθαλψη και φροντίδα. Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας είναι “Better survival is achievable”, δηλαδή “Η καλύτερη επιβίωση είναι εφικτή”.

 

Ο Καρκίνος της Παιδικής Ηλικίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τα νέα περιστατικά με Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας αντιμετωπίζονται σε επτά παιδιατρικές ογκολογικές μονάδες, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο.

Σημαντική εξέλιξη είναι η έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών Παιδικής Ηλικίας, τα τελευταία δύο χρόνια που στοχεύει στην καταγραφή όλων των περιστατικών καρκίνου ανήλικων ασθενών, με συγκεκριμένα στοιχεία για τη νόσο, την αντιμετώπισή της και την πορεία των ασθενών. Το Μητρώο δίνει τη δυνατότητα καλύτερης επιδημιολογικής παρατήρησης, καταγραφής των αναγκών και προγραμματισμού και οργάνωσης των δομών παροχής ογκολογικής φροντίδας.  Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η πολιτεία να υποστηρίξει τη λειτουργία του Μητρώου και να θεσμοθετήσει την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται.

Η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών Παιδικής Ηλικίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα προς τη διαχείριση του παιδικού καρκίνου στη χώρα, ωστόσο οι ανάγκες για βελτίωση του συνόλου των παραγόντων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της περίθαλψης των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών παραμένουν μεγάλες. Η καλύτερη επιβίωση, που είναι και το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας, προϋποθέτει κατάλληλο σχεδιασμό και επένδυση στο Σύστημα Υγείας.

 

Οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, ως εκπρόσωπος των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο τονίζει, ότι η βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης για τους ανήλικους ασθενείς θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αφού η υγεία και η πρόσβαση σε αυτή είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Ωστόσο σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες παραμένουν διαρκή ζητούμενα η χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών υγείας, η επαρκής στελέχωση και ο εξοπλισμός των ογκολογικών μονάδων των παιδιατρικών νοσοκομείων και η διεπιστημονική προσέγγιση της νόσου, που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει την κατάλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Περαιτέρω η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υπογραμμίζει την σημασία της ισότιμης πρόσβασης στη βέλτιστη δυνατή θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη για όλους τους ασθενείς με καρκίνο σε παιδική και εφηβική ηλικία, τους φροντιστές και τους οικείους τους. Επιπλέον, υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συστηματική συνέχιση της ειδικής ιατρικής παρακολούθησης των μικρών ασθενών και κατά την ενήλικη ζωή τους.