Τέλος στις μάσκες και τα rapid test για τους υγειονομικούς

Με την ΚΥΑ με αριθ. 3987/22-7-2023 (ΦΕΚ Β΄4698) αλλάζει σημαντικά το τοπίο όσον αφορά στην υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας αλλά και στην διενέργεια υποχρεωτικών rapid test από το υγειονομικό προσωπικό των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων. Επιπλέον καταργούνται και άλλα μέτρα που είχαν θεσμοθετηθεί στο παρελθόν ως προς τη λειτουργία των δομών αυτών για την προστασία από τη διασπορά του κορονοϊού. Συγκεκριμένα:

 

Κατάργηση υποχρεωτικής χρήσης μάσκας

Καταργείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το υγειονομικό προσωπικό. Εξαιρούνται από την κατάργηση της υποχρεωτικότητας όσοι:

 • έρχονται σε επαφή με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς ογκολογικοί, ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι και ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας)
 • έρχονται σε επαφή με ασθενείς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου

 

Κατάργηση υποχρεωτικής διενέργειας rapid test
 • Καταργείται η υποχρεωτική  διενέργεια rapid τεστ εξαιρουμένων των εργαζομένων σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 1, παρ. 2 της ως άνω αποφάσεως.
 • Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση είτε με τακτικό ραντεβού είτε εκτάκτως (για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών) δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.
 • Ασθενείς που προσέρχονται ή εισάγονταινοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας, υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση rapid test, όταν παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

 

Λοιπές ρυθμίσεις ως προς τη λειτουργία των Νοσοκομείων
 • Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των δομών υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα λειτουργούν για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως της νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19.
 • Ως προς το επισκεπτήριο των ασθενών, αυτό θα επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας ενώ απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.
 • Για κάθε ασθενή επιτρέπεται ένας (1) συνοδός. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας (1) συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται. Εξαιρετικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς επιτρέπονται έως δύο (2) συνοδοί.
 • Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και φαρμακοϋπαλλήλων σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της κάθε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας και εφόσον δεν εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.
 • Παραμένει πάντα η δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη διασποράς με εισήγηση της οικείας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προς τη διοίκηση του νοσοκομείου ή της κλινικής ή του κέντρου αποκατάστασης.
 • Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας των εργαστηριακών ελέγχων (PCR ή rapid test) για κορωνοϊό COVID-19 εντός των διαγνωστικών κέντρων/ εργαστηρίων χωρίς να απαιτείται η λειτουργία των ISO BOXES στις εισόδους των δομών αυτών για τη διενέργεια των ανωτέρω εργαστηριακών ελέγχων.